Seznanitev vojaških obveznikov z dolžnostmi in pravicami

19. 9. 2013 33