Vaja »Potres 2014« preizkus usposobljenosti štaba Civilne zaščite in gasilskih enot

26. 11. 2014 30