Obnovljen in dograjen kmetijsko-vrtni center KZ Stična v Ivančni Gorici

13. 4. 2015 123