V uporabo predali vodohran na Valični vasi

29. 5. 2015 45