Položen temeljni kamen za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Ivančna Gorica

31. 7. 2015 20