Uspešno zaključeno občinsko gasilsko tekmovanje

8. 9. 2015 25