Naši gorniki so se sešli na rednem letnem občnem zboru

1. 2. 2016 21