Na predvečer 25-letnice naše domovine v uporabo predali vodohran na Kamnem Vrhu

27. 6. 2016 34