V uporabo predali in blagoslovili razširjeno pokopališče na Muljavi

19. 12. 2016 71