Leto 2016 je bilo za stiške gasilce jubilejno

23. 3. 2017 33