V Stični po pol stoletja nadaljujejo 700-letno tradicijo semanjih dni

16. 5. 2017 24