V Višnji Gori bo postavljeno spominsko obeležje kranjski čebeli

19. 5. 2017 35