Uspešno zaključen projekt izgradnje kanalizacije v Krajevni skupnosti Stična

30. 6. 2017 31