Diakonsko posvečenje Primoža Megliča in cistercijana brata Jona Veneta

30. 10. 2017 3