Najboljši ivanški »tenstan« krompir so pripravile članice Vaškega društva Škoflje

17. 9. 2018 37