Ob zaključku študijskega leta Univerze za tretje življenjsko obdobje

4. 6. 2019 61