8. redna seja

27. 6. 2011 236
Seja je potekala dne 29.06.2011 ob 17.00
GRADIVO
ZAPISNIK

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.06.2011
Začetek veljavnosti: 16.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.06.2011
Začetek veljavnosti: 16.07.2011
Konec veljavnosti: 21.04.2015
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Statut Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 59/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.06.2011
Začetek veljavnosti: 09.08.2011
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.06.2011
Začetek veljavnosti: 29.06.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 29.06.2011
Začetek veljavnosti: 16.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci