35. redna seja

17. 6. 2014 110
Seja je potekala dne 23.06.2014 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 29.07.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »ZN I4/a Novi center Ivančna Gorica« (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 05.08.2014
Konec veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 23.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Dodelitve nepremičnin
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 386/2, 387/2, 391/4, 391/5, 394/2, 400/2, k.o. Velike Pece (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 862/4, k.o. Velike Pece (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 520/2 in 520/4, k.o. 1825 – Zagradec (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1445/2, 1445/3, k.o. 1825 – Zagradec (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ivančna Gorica za volilno leto 2014 (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 08.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o ugotovitvi javne koristi ter nakupu oziroma razlastitvi nepremičnin in delov nepremičnin v k.o. 1810 Stična (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 51/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 15.07.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lekarne
Odlok o zazidalnem načrtu I4/a »Novi center Ivančna Gorica« – UPB št. 1 (Uradni list Republike Slovenije št. 62/2014)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 23.06.2014
Začetek veljavnosti: 14.08.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)