21. redna seja

16. 6. 2017 146
Seja je potekala dne 21.06.2017 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list Republike Slovenije št. 36/2017)
Status: Uradno prečiščeno besedilo
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2017
Začetek veljavnosti: 19.07.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o imenovanju predsednice Statutarno-pravne komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2017
Začetek veljavnosti: 08.07.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2017
Začetek veljavnosti: 08.07.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveni domovi, bolnišnice
Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 35/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.06.2017
Začetek veljavnosti: 15.07.2017
Konec veljavnosti: 29.02.2020
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Proračun občine