22. redna seja

29. 5. 2021 155
Seja je potekala dne 31.05.2021 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni list Republike Slovenije št. 92/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 09.06.2021
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 12.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 948/2 k.o. 1809 Šentvid (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 12.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1793/2 k.o. 1824 Valična vas (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 12.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2242/2 k.o. 1830 Ambrus (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 12.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 174/3 k.o. 1809 Šentvid (Uradni list Republike Slovenije št. 94/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 31.05.2021
Začetek veljavnosti: 12.06.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro