Temeljni kamen za novo šolo in vrtec v Zagradcu

30. 5. 2014 49