Obvestilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN Turistično območje Gabrovčec - Virje in okoljskega poročila

29. 3. 2010 64