Sklep o določitvi pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje v občini Ivančna Gorica

11. 8. 2010 50