Župan pri jubilantki Mariji Jeršin iz Peščenika

17. 10. 2011 40