Okrogli jubilej praznoval občan Hočevar Jožef iz Krke

8. 11. 2011 34