Okrogli jubilej častnega občna Huberta Patzelta

18. 11. 2011 43