Javno naznanilo Občinskega prostorskega načrta

28. 11. 2011 42