Dela na poslovilnem objektu v Šentvidu pri Stični napredujejo

20. 4. 2012 38