V tem tednu praznovala Jože Poljanec in Frančiška Bonifer

17. 5. 2012 38