Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta

13. 7. 2012 43