Medgeneracijska središča so napredne rešitve problematike staranja prebivalstva

23. 8. 2012 33