Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta I4/a »Novi center Ivančna Gorica«

5. 11. 2012 43