Devetdeset let dopolnili občanki Obreza Ana in Žnidaršič Alojzija

28. 12. 2012 29