Izvajajo se arheološka izkopavanja na območju zazidalnega načrta pod cerkvenim hribom

6. 3. 2013 52