Župan se je sestal s predsedniki svetov krajevnih skupnosti

13. 9. 2013 39