Razmere se v občini normalizirajo a posledice žleda še niso odpravljene

4. 2. 2014 37