Devetdeset let Marije Pušljar iz Škrjanč in Amalije Novak iz Fužine pri Zagradcu

6. 2. 2014 39