Izbran je koncesionar za vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave

5. 3. 2014 35