Spremenjena prometna signalizacija križišča Peščenik

24. 3. 2014 37