Začetek gradnje Podružnične šole, vrtca in športne dvorane v Zagradcu

28. 4. 2014 74