V Valični vasi se gradi vodohran z napajalnim cevovodom

16. 10. 2014 29