Gradnja šole in vrtca v Zagradcu prehaja v zaključno fazo

6. 11. 2014 26