Župan Dušan Strnad je kot državni svetnik uspel s pobudo za spremembo sporne uredbe

12. 11. 2014 31