Prekinitev dobave pitne vode v Valični vasi

10. 12. 2014 47