Kljub zimi gradnja šole v Zagradcu lepo napreduje

16. 1. 2015 69