Prednostna lista upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj

3. 2. 2015 56