Gradnja nove šole in vrtca v Zagradcu se zaključuje

6. 3. 2015 51