Zavod za gozdove RS obvešča vse lastnike gozdov z urgentnim obvestilom o napadu lubadarja v gozdovih in ukrepanje ob opažanju!

24. 7. 2015 36