Na višnjanski šoli se izvaja preostanek del energetske sanacije

5. 8. 2015 35