Vodohran na Kamnem Vrhu tik pred otvoritvijo

21. 1. 2016 47